Nova studija identificirala je A, B ili AB krvnu grupu kao faktor rizika za razvoj koronarne bolesti srca (CHD).

Istraživači sa Harvard School of Public Health (HSPH, Boston, MA) proveli su prospektivnu kohortnu studiju koja je uključivala 62073 žena iz Nurses' Health Studije (NHS) i 27428 muškaraca iz Health Professionals Follow-up Studije (HPFS), i našli da je incidenca CHD za žene 125, 128, 142 i 161 kod krvnih grupa O, A, B i AB (na 100 000 osoba/godini), a za muškarce 373, 382, 387 i 524 za grupe O, A, B i AB.

Kada se poredi sa individuama sa O krvnom grupom, osobe sa A, B ili AB grupom su imale 5%, 11% i 23% povećani rizik za razvoj CHD u modelu prilagođenom godinama. Ove povezanosti nisu bile značajno izmijenjene multivarijantnom prilagodbom drugih riziko ili dijetarnih faktora. Slično, kobinirana analiza NHS i HPFS sa četiri druge studije koje su uključivale 114 648 subjekata našla je 6% povećani rizik za CHD za A, B i AB krvnu grupu u odnosu na O. Studija je objavljena u septembarskom broju žurnala Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology.

Istraživači kao moguće objašnjenje za mehanizam u podlozi koji je odgovoran za povećani rizik predlažu  nivo VIII-von Willebrand faktora u plazmi, poznatog riziko faktora za CHD, koji je 25% veći kod osoba koje nemaju O krvnu grupu u odnosu na one koje je imaju. Dodatno, za A krvnu grupu je dokazano da ima više nivoe ukupnog i LDL holesterola.

ABO sistem je najvažniji sistem krvnih grupa kod transfuzije. ABO imunoglobulin M (igM) antitijela se produciraju u prvoj godini života senzitizacijom na okolišne supstance kao što su hrana, bakterije i virusi. Krvna grupa B ima najveću frekvenciju u sjevernoj Indiji i susjednoj centralnoj Aziji, a njena frekvencija se smanjuje prema zapadu i istoku, padajući na jednocifren broj u Španiji. Smatra se da je bila potpuno odsutna kod nativnih Amerikanaca i autralskih Aboridžina prije dolaska evropljana u te krajeve.

Srodni sadržaji:

Nema srodnih članaka Testovi (lista se redovno dopunjuje)

Laboratorij.baObjavit ćemo informaciju o vašem kongresu, seminaru ili skupu! Obavijestite nas OVDJE!

Anketa

Najbolji biokemijski analizator je:

Siemens - Dimension - 26%
Abbott - Architect C - 34.2%
Roche - Cobas C - 23.3%
Beckman Coulter - AU - 6.8%
Drugi - 9.6%

Ukupno glasova: 73